Тайни на HIM

ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!!! Тук ще разкрием мистерията около обложката на "Pretending"

Това което виждате е обложката от сингъла на HIM "Pretending". На пръв поглед изглежда съвсем обикновена, но това въобще не е така. Вгледайте се внимателно в дясната част на обложката. Забелязват се някакви тъмни петна, нещо като сенки...които не изглежда да са сложени нарочно....След като сканираме обложката, увеличим я няколко пъти и виждаме, че от тези тъмни петна по обложката на "Pretending" започват да се виждат някакви странни символи, които приличат на йероглифи, като вече можем да бъдем сигурни, че всичко това просто няма как да е случайно...След като се увеличи още няколко пъти, става ясно че това в действителност са йероглифи, които обаче вероятно са на някакъв древен и вече неизползван език. Не е нито арабски, нито виетнамски....след дълго търсене на разгадаване и прочитане на тези символи, благодарение на webmaster-а на http://www.arogyam.de/aroga2.htm се оказва че това е древен саннскритски език. Същият този webmaster, който явно владее този език успява да разчете мистичния надпис от загадъчната обложка...Друго също интересен факт е, че тези символи са отпечатане на обложката в огледален вид, което допълнително затруднило разчитането на текста, в крайна сметка написано на по-разбираеми символи той изглежда по този начин:

etasmin me mano vidvan khidyate 'jnana-sankate |
tan nah paranuda vibho kasmalam manasam mahat ||7||

Ето и превода на отделните думи:
etasmin = в този
me = моя
manah = разум
vidvan = О всезнаещ
khidyate = затруднява
ajnana = незнание
sankate = в беда
tat = затова
nah = моя
paranuda = прочиствям
vibho = О избрани
kasmalam = илюзия
manasam = свързана с душата
mahat = велик

И в крайна сметка, след като преведем тази мистична и тайствена мисъл откриваме следното:

"О ВЕЛИКИ И ВСЕЗНАЕЩ, МОЯТ РАЗУМ Е ДЪЛБОКО ЗАЛЪГАН ОТ БЕДАТА НА ТОВА НЕЗНАНИЕ, И ЗАТОВА ТЕ МОЛЯ ДА ГО ПРОЧИСТИШ."