Български (България)English (United Kingdom)

Menu

HIM
Info
Fans
Community
Media
Download
Extras
Flat Earth
 
 
 70 guests online
Тайната "Borellus"
NO TRANSLATION AVAILABLE

Всички знаят, че "Borellus" е името на една от демо песните, които HIM записват през 1995 г. Всеки се чуди какво обаче означава това "Borellus", няма превод от някой език или някакво значение като дума. Ето и обяснението от къде всъщност идва това "Borellus"...
През 1927 H. P. Lovecraft (живял 1890 - 1937 г.) написва книга с заглавие "The Case of Charles Dexter Ward" (написана март 1927 г. и публикувана юли 1941 г.), като интересното е че в началото книгата започва с цитат на Borellus (Borellus явно е името на писател). Ето го и цитата:

"The essential Saltes of Animals may be so prepared and preserved, that an ingenious Man may have the whole Ark of Noah in his own Studie, and raise the fine Shape of an Animal out of its Ashes at his Pleasure; and by the lyke Method from the essential Saltes of humane Dust, a Philosopher may, without any criminal Necromancy, call up the Shape of any dead Ancestour from the Dust whereinto his Bodie has been incinerated." 

Borellus 

Името Borellus може също да бъде открито и в "The Evil Clergyman", написано също от H. P. Lovecraft през 1937 г. и публикувано през 1941 г. Името му се среща в четвъртия параграф на текста сред редица други (Paracelsus, Albertus Magnus, Trithemius, Hermes Trismegistus, Borellus), от тук може да прочетете текста.

Ето го и целия текст на песента "Borellus" (цитатите които Ville взаимства от Borellus са с удебелен шрифт):

Essential Salts of animals may be so prepared and preserved,
that an ingenious man may have the whole of Noah in his own
Study, and raise the fine shape of an animal
out of its ashes at his pleasure

Ahhh... Oh... Unhappy is he to whom the memories of childhood
bring only fear and sadness,
-Oho, yes, lovely
wretched is he who looks back upon lone hours
in vast and dismal chambers
with brown hangings
and maddening rows of antique books
watch them in twilight groves
oh in twilight groves
oh in twilight groves... 
Ah...

By method from the essential salts of humane dust
a philosopher may, without any criminal Necromancy
call up the shape of any dead ancestor from the dust where into his body has been incinerated
incinerated
incinerated...

You're under pressure baby... 
Christ has returned, he's returning
and every new born child
And every new born child...
You're under pressure baby...
Christ has returned, he's returning
and every new born child
And every new born child...
And every new born child...

Essential Salts of animals may be so prepared and preserved
t hat an ingenious man may have the whole Ark of Noah in his own
Studie, and raise the fine shape of animal
out of its ashes at his pleasure...

You're under pressure baby...
Christ has returned, he's returning
and every new born child
And every new born child...
You're under pressure baby...
Christ has returned, he's returning
and every new born child
And every new born child...