Български (България)English (United Kingdom)

Menu

HIM
Info
Fans
Community
Media
Download
Extras
Flat Earth
 
 
 65 guests online
Razorblade Romance
( 54 Votes )
NO TRANSLATION AVAILABLE


1. I Love You (Prelude to Tragedy)
2. Poison Girl
3. Join Me In Death
4. Right Here In My Arms
5. Gone With The Sin
6. Razorblade Kiss
7. Bury Me Deep Inside Of Your Heart
8. Heaven Tonight
9. Death Is In Love With Us
10. Resurrection
11. One Last Time
12. Sigillum Diaboli*
13. The 9th Circle*


/ I Love You (Prelude to Tragedy) /
I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

Can't you see my darling
That the harder i try
The more we grow apart
Please believe me
The sweeter the kiss
The colder turn your arms
And the colder grows your heart
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

And you're in my heart my darling
The closer i get
The more you're out of love
Don't you feel it
The colder your touch
The more it turns me on
And the faster beats my heart
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

/ Обичам те (Прелюдия към трагедия) /
Виждам го в очите ти
Чувствам го в докосването ти
Вкусвам го в устните ти
И скъпа повече те обичам

Не виждаш ли любима
Че колкото повече се старая
Толкова повече се очуждаваме
Моля те повярвай ми
Колкото по-сладка е целувката
Толкова по-студени стават ръцете ти
И по-студено става сърцето ти
И скъпа повече те обичам

Виждам го в очите ти
Чувствам го в докосването ти
Вкусвам го в устните ти
И скъпа повече те обичам

Виждам го в очите ти
Чувствам го в докосването ти
Вкусвам го в устните ти
И скъпа повече те обичам

И ти си в сърцето ми, любима
Колкото по-близо идвам
Толкова по-малко става любовта ти
Не го ли чувстваш
Колкото по-студено е докосването ти
Толкова повече ме възбужда
И по-бързо бие сърцето ми
И любима повече те обичам

Виждам го в очите ти
Чувствам го в докосването ти
Вкусвам го в устните ти
И скъпа повече те обичам

Виждам го в очите ти
Чувствам го в докосването ти
Вкусвам го в устните ти
И скъпа повече те обичам

/ Poison Girl /
I did it all just for her
I did it all just for her
And love's heart is death
For me and my poison girl

A prey she was for the cruelty of love
While its serpent inside crawled straight towards her heart
The coldest kiss love ceased to exist
While we grew apart like never before

I did it all just for her
I did it all just for her
And love wants us dead
Just me and my poison girl

I did it all just for her
I did it all just for her
And love's heart is death
For me and my poison girl

the fire in her eyes
grew dim and then died
as the poison inside
reached her heart

And the coldest bliss
faith ceased to exist
as we grew apart
like never before

I did it all just for her
I did it all just for her
And love wants us dead
Just me and my poison girl

I did it all just for her
I did it all just for her
And love's heart is death
For me and my poison girl

And the taste of the poison on her lips is of a tomb

I did it all just for her
I did it all just for her
And love wants us dead
Just me and my poison girl

I did it all just for her
I did it all just for her
And love's heart is death
For me and my poison girl

Poison girl [4X]

And love's heart is death
For me and my poison girl
In this poison world

/ Отровно момиче /

Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
И сърцето на любовта е смърт
За мен моето отровно момиче

Тя бе плячка за жестокостта на любовта
Докъто змията вътре пропълзя право към сърцето й
Най-студената целувка любовта прекъсна
Докъто се очуждавахме като никога преди

Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
И любовта ни иска мъртви
Само мен и моето отровно момиче

Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
И сърцето на любовта е смърт
За мен моето отровно момиче

Огънят в очите й
Се замъгли и тогава умря
Както отровата в нея стигна сърцето й

И най-студеното блаженство
Сътбата прекъсна
Докъто се очуждавахме
Като никога преди

Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
И любовта ни иска мъртви
Само мен и моето отровно момиче

Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
И сърцето на любовта е смърт
За мен моето отровно момиче

Вкусът на отрова по устните й е от гробница

Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
И любовта ни иска мъртви
Само мен и моето отровно момиче

Направих всичко само за нея
Направих всичко само за нея
И сърцето на любовта е смърт
За мен моето отровно момиче

Отровно момиче (Х4)

И сърцето на любовта е смърт
За мен моето отровно момиче

/ Join Me In Death /
Baby join me in death
Baby join me in death
Baby join me in death

We are so young
our lives have just begun
but already we're considering
escape from this world

and we've waited for so long
for this moment to come
we're so anxious to be together
together in death

Won't you die tonight for love
Baby join me in death
Won't you die
Baby join me in death
Won't you die tonight for love
Baby join me in death

This world is a cruel place
and we're here only to lose
so before life tears us apart let
death bless me with you

Won't you die tonight for love
Baby join me in death
Won't you die
Baby join me in death
Won't you die tonight for love
Baby join me in death

this life ain't worth living
this life ain't worth living
this life ain't worth living
this life ain't worth living

Won't you die tonight for love
Baby join me in death
Won't you die
Baby join me in death
Won't you die tonight for love
Baby join me in death

Baby join me in death

/ Ела с мен в смърта /

Скъпа ела с мен в смърта
Скъпа ела с мен в смърта
Скъпа ела с мен в смърта

Ние сме толкова млади
Нашите животи тъкмо са започнали
Но вече обмисляме да избягаме
От този свят

И чакахме толкова дълго
Да дойде този момент
Толкова сме нетърпеливи да бъдем заедно
Заедно в смърта

Не би ли умряла тази нощ за любовта
Скъпа ела с мен в смърта
Не би ли умряла
Скъпа ела с мен в смърта
Не би ли умряла тази нощ за любовта
Скъпа ела с мен в смърта

Този свят е жестоко място
И ние сме тук само за да изгубим
Така че преди живота да ни е разделил Нека
Смърта ме благослови с теб

Не би ли умряла тази нощ за любовта
Скъпа ела с мен в смърта
Не би ли умряла
Скъпа ела с мен в смърта
Не би ли умряла тази нощ за любовта
Скъпа ела с мен в смърта

Този живот не си заслужава
Този живот не си заслужава
Този живот не си заслужава
Този живот не си заслужава

Не би ли умряла тази нощ за любовта
Скъпа ела с мен в смърта
Не би ли умряла
Скъпа ела с мен в смърта
Не би ли умряла тази нощ за любовта
Скъпа ела с мен в смърта

Скъпа ела с мен в смърта

/ Right Here In My Arms /
She is smiling like heaven is down on earth
Sun is shining so bright on her
And all her wishes have finally come true
And her heart is weeping.
This happiness is killing her.

She'll be right here in my arms
So in Love
She'll be right here in these arms
She can't let go
[Repeat 2x]

So hard she's trying
But her heart won't turn to stone... oh no
She keeps on crying
But I won't leave her alone
She'll never be alone

She'll be right here in my arms
So in Love
She'll be right here in these arms
She can't let go
[Repeat 2x]

[bridge]
And she'll be right here in my arms
So in Love
She'll be right here in these arms
She can't let go
[Repeat 3x and fade out]


/ Точно тук в ръцете ми /

Тя се усмихва сякаш раят е тук на земята
Слънцето грее толкова ярко върху нея
И всички нейни целания най-накрая се сбъднаха
И сърцето й плаче
Това щастие я убива

Тя ще бъдде точно тук в ръцете ми
Толкова влюбена
Тя ще бъде точно тук в тези ръце
Тя не може да ме остави
(Х2)

Толква силно тя се опитва
Но сърцето й не се превръща в камък... о не
Тя продължава да плаче
Но аз няма да я оставя сама
Тя никога няма да бъде сама


Тя ще бъдде точно тук в ръцете ми
Толкова влюбена
Тя ще бъде точно тук в тези ръце
Тя не може да ме остави
(Х2)


Тя ще бъдде точно тук в ръцете ми
Толкова влюбена
Тя ще бъде точно тук в тези ръце
Тя не може да ме остави
(Х3)

/ Gone With The Sin /
I love your skin oh so white
I love your touch cold as ice
And I love every single tear you cry
I just love the way you're losing your life

Ohohohohoh my Baby, how beautiful you are
Ohohohohoh my Darling, completely torn apart
You're gone with the sin my Baby and beautiful you are
So gone with the sin my Darling

I adore the despair in your eyes
I worship your lips once red as wine
I crave for your scent sending shivers down my spine
I just love the way you're running out of life

Ohohohohoh my Baby, how beautiful you are
Ohohohohoh my Darling, completely torn apart
You're gone with the sin my Baby and beautiful you are
So gone with the sin my Darling

[Solo]

[2x Repeat Refrain]


/ Изгуби в греха /

Обичам кожата ти о толкова бяла
Обичам докосването ти студено като лед
И обичам всяка сълза която проплакваш
Просто обичам начина по който губиш живота си

Оооооо любима, колко си красива ти
Оооооо скъпа моя, наплъно разкъсана
Ти си изгубена в греха любима и красива си ти
Толкова изгубена в греха любима

Обожавам отчаянието в очите ти
И обожавам устните ти някога червени като вино
Жадувам за уханието ти изпращащо тръпки по гръбнака ми

Оооооо любима, колко си красива ти
Оооооо скъпа моя, наплъно разкъсана
Ти си изгубена в греха любима и красива си ти
Толкова изгубена в греха любима

(Соло)

Оооооо любима, колко си красива ти
Оооооо скъпа моя, наплъно разкъсана
Ти си изгубена в греха любима и красива си ти
Толкова изгубена в греха любима

Оооооо любима, колко си красива ти
Оооооо скъпа моя, наплъно разкъсана
Ти си изгубена в греха любима и красива си ти
Толкова изгубена в греха любима

/ Razorblade Kiss /
I taste death in every kiss we share
Every sundown seems to be the last we have
Your breath on my skin has the scent of our end
I'm drunk on your tears, Baby, can't you see it's hurting

Mmhhh mmmhhhh

Every time we touch we get closer to heaven
And at every sunrise our sins are forgiven
Uh.uh
You on my skin this must be the end
The only way you can love me is to hurt me again
And again
And again
And again

Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips
Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips

Oh the taste from your lips, my Darling
Taste from your lips, oh my Love

Only inside I'm free
I'm tired of waiting
You've got to let me dream
inside you baby
I'm not afraid to feel
I want you to love me
Cause you are the one
Cause you are the one
Cause you are the one

Your love is a razorblade kiss
Sweetness is the taste from your lips
Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips

Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips
Your love is a razorblade kiss
Sweetest is the taste from your lips


/ Режеща целувка /

Вкусвам смъртта във всяка целувка която споделяме
Всеки залез изглежда като последния който имаме
Дъхът ти върху кожата ми има уханието на краят
Пиян съм от сълзите ти, мила, не виждаш ли че боли

Ммммм мммммм

Всеки път когато се докосваме се приближаваме към рая
И на всеки изгрев греховете ни са простени

Ти върху кожата ми това трябва да е краят
Единственият начин да ме обичаш е да ме нараниш отново
И отново
И отново
И отново

Твоята любов е режеща целувка
Най-сладък е вкуса от твоите устни
Твоята любов е режеща целувка
Най-сладък е вкуса от твоите устни

О вкуса от устните ти, любима моя
Вкуса от устните ти, любов моя

Само вътре съм свободен
Уморих се да чакам
Трябва да ме оставиш да мечтая
в теб любима
Не ме е страх да чувствам
Искам да ме обичаш
Защото ти си избранница ми
Защото ти си избранница ми
Защото ти си избранница ми

Твоята любов е режеща целувка
Най-сладък е вкуса от твоите устни
Твоята любов е режеща целувка
Най-сладък е вкуса от твоите устни

Твоята любов е режеща целувка
Най-сладък е вкуса от твоите устни
Твоята любов е режеща целувка
Най-сладък е вкуса от твоите устни

/ Bury Me Deep Inside Your Heart /
Let me wake up in your arms
Hear you say it's not alright
Let me be so dead and gone
So far away from life
Close my eyes
Hold me tight
And bury me deep inside your heart

All I ever wanted was you, my love
You're all I ever wanted is you, my love
Your're all I ever wanted, just you

Let me never see the sun
And never see you smile
Let us be so dead and so gone
So far away from life
Just close my eyes
Hold me tight
And bury me deep inside your heart

All I ever wanted was you, my love
You're all I ever wanted is you, my love
You're all I ever wanted, you, oh my love
You're all I ever wanted, you, my love

That's the way it's always been
My heart stops beating only for you Baby
Only for your loving

All I ever wanted was you, my love
You're all I ever wanted is you, my love
You're all I ever wanted, you, my love
You're all I ever wanted, you, my love


/ Зарови ме дълбоко в сърцето си /

Остави ме да се събудя в ръцете ти
Да те чуя да казваш че всичко не е наред
Остави ме да бъда толкова мъртъв и изгубен
Толкова далеч от живота
Затвори очите ми
Прегърни ме силно
И ме затови дълбоко в сърцето си

Всичко което съм исках беше ти любов моя
Ти си всичко което някога съм искал, любов моя
Ти си всичко което някога съм искал, само ти

Нека никога не видя слънцето
И никога не видя как се усмихваш
Нека бъдем толкова мъртви и изгубени
Толкова далеч от живота
Просто затвори очите ми
Прегърни ме силно
И ме зарови дълбоко в сърцето си

Всичко което съм исках беше ти любов моя
Ти си всичко което някога съм искал, любов моя
Ти си всичко което някога съм искал,Ти,о любов моя
Ти си всичко което някога съм искал, любов моя

Така е било винаги
Сърцето ми спира да бие само за теб мила
Само за твоята любов

Всичко което съм исках беше ти любов моя
Ти си всичко което някога съм искал, любов моя
Ти си всичко което някога съм искал,Ти,любов моя
Ти си всичко което някога съм искал,Ти,любов моя

/ Heaven Tonight /
I hold your hand in mine
I hold your hand and you're so lonely
Oh so lonely
Your eyes have lost their light
Your eyes have lost their light and you're empty
Oh my God you're so empty

(I'm in love with you)
You are my heaven tonight
(I'm in love with you)
You are my heaven tonight

Trying to find the heart you hide
Trying to find the heart you hide in vain
Oh in vain
And you're my haven in life
And you're my haven in death, Baby
Life and Death my Darling

(I'm in love with you)
You are my heaven tonight
(I'm in love with you)
You are my heaven tonight
(I'm in love with you)
You are my heaven tonight
(I'm in love with you)
You are my heaven tonight
(I'm in love with you)

[Repeat]

That's right
(I'm in love with you)
That's right
(I'm in love with you)
That's right
(I'm in love with you)
That's right
(I'm in love with you)


/ Рай тази вечер /

Държа ръката ти в моята
държа рката ти и ти си толкова самотна
О толкова самотна
Очите ти са загубили светлината си
Очите ти са загубили светлината си и ти си толкова празна
О Господи толкова си празна

(Влюбен съм във теб)
Ти си моят рай тази вечер
(Влюбен съм във теб)
Ти си моят рай тази вечер

Опитвам се да намеря сърцето което криеш
Опитвам се да намеря сърцето което криеш напразно
О напразно
И ти си раят ми в живота
И ти си раят ми смътртта, мила
Живот и смърт скъпа моя

(Влюбен съм във теб)
Ти си моят рай тази вечер
(Влюбен съм във теб)
Ти си моят рай тази вечер
(Влюбен съм във теб)
Ти си моят рай тази вечер
(Влюбен съм във теб)
Ти си моят рай тази вечер
(Влюбен съм във теб)

(Повторение)

Точно така
(Влюбен съм във теб)
Точно така
(Влюбен съм във теб)
Точно така
(Влюбен съм във теб)
Точно така
(Влюбен съм във теб)

/ Death Is In Love With Us /
I know it hurts too much
I know that you're scared
I know you're running out of trust
Wishing you were dead

In your misery
You're not alone
So come share your tears with me
And witness it all go wrong

I know it and I feel it
Just as well as you do, Honey
It's not our fault if death's in love with us oh oh
It's not our fault if the reaper holds our hearts

41+66.6 = our loss
We're breathing only to fade away
We're running just to get caught

What love's lies blessed
What love's light cursed
Just fear for the best
And hope for our worst

I know it and I feel it
Just as well as you do, Honey
It's not our fault if death's in love with us oh oh
It's not our fault if the reaper holds our hearts

Death's in love with us oh oh
The Reaper holds our hearts oh oh
Death's in love with us oh oh
And the Reaper holds our hearts oh oh

I know it and I feel it
Just as well as you do, Honey
It's not our fault if death's in love with us oh oh
It's not our fault if the reaper holds our hearts


/ Смъртта е влюбена във нас /

Знам че боли прекалено много
Знам че те е страх
Знам че доверието ти свършва
Желаеш да си мъртва

В нещастието
Не си сама
Така че ела и сподели сълзите си с мен
И виж как всичко се обърква

Знам го и го чувствам
Точно както и ти, скъпа
Не е наша вината ако смъртта е влюбена във нас
Не е наша вината ако косача държи сърцата ни

41+66.6 = загубата ни
Дишаме само за да изгаснем
Тичаме само за да ни хванат

Каква любов са лъжи благословени
Каква любов е светлина проклета
Опасявай се за най-доброто
И надявай се за най-лошото

Знам го и го чувствам
Точно както и ти, скъпа
Не е наша вината ако смъртта е влюбена във нас
Не е наша вината ако косача държи сърцата ни

Смъртта е влюбена във нас
Косача държи сърцата ни
Смъртта е влюбена във нас
И косача държи сърцата ни

Знам го и го чувствам
Точно както и ти, скъпа
Не е наша вината ако смъртта е влюбена във нас
Не е наша вината ако косача държи сърцата ни

/ Resurrection /
There was a time
When I could breath my life in you
One by one
Your pale fingers started to move
And I touched your face
And all life was erased
You smiled like an angel
(Fallen from grace)

We've been slaves to this love
From the moment we touched
And keep begging for more
Of this resurrection

We've been slaves to this love
From the moment we touched
And keep begging for more
Of this resurrection

You kissed my lips
With those once cold fingertips
You reached out for me
And oh how you missed
You touched my face
And all life was erased
You smiled like an angel
(Fallen from grace)

We've been slaves to this love
From the moment we touched
And keep begging for more
Of this resurrection

We've been slaves to this love
From the moment we touched
And keep begging for more
Of this
resurrection


/ Възкресение /

Имаше време
В което можех да вдишам живота си в теб
Един по един
Бледите ти пръсти се раздвижиха
и аз докоснах лицето ти
И целия живот беше заличен
Ти се усмихна като ангел
(Паднал от рая)

Роби сме на тази любов
От момента в който се докоснахме
И продължаваме да молим за още
От това възкресение

Роби сме на тази любов
От момента в който се докоснахме
И продължаваме да молим за още
От това възкресение

Ти целуна устните ми
И онези някога студени пръсти
Ти посегна към мен
И о как пропусна
Ти докосна лицето ми
И целия живот бе заличен
Ти се усмихна като ангел
(Паднал от рая)

Роби сме на тази любов
От момента в който се докоснахме
И продължаваме да молим за още
От това възкресение

Роби сме на тази любов
От момента в който се докоснахме
И продължаваме да молим за още
От това възкресение

/ One Last Time /
Is it so hard to believe our hearts
Are made to be broken by love
That in constant dying lies
The beauty of it all
My darling won't you feel
The sweet heaven in
Our endless cry

Oh at least you could try
For this one last time

So amazed how bright are the flames
We are burning in
Ever smiled at the tragedies
We hold inside
My darling won't you cherish
The fear of life that keeps
You and me so alive

Oh at least you could try
For this one last time
It could be alright
For this one last time

Oh at least you could try
(and we just will be closer)
For this one last time
(let me fall into your arms)
It could be alright
(don't let us grow colder)
For this one last time
(let me close to your heart)

Oh at least you could try
(before it's all over)
For this one last time
(let me fall into your arms)
It could be alright
(before it's all over)
For this one last time
(let me close to your heart)


/ Последен път /

Толкова е трудно да повярваме че сърцата ни
Са създадени да бъдат разбити от любовта
Че в постоянно умиращи лъжи
Красотата на всичко
Скъпа моя не би ли почувствала
Сладкия рай в
Нашия безспирен плач

О поне можеш да плачеш
За този последен път

Толкова съм удивен от това колко ярки са пламъците
В които горим
Вечно усмихнати на трагедиите
Който държим вътре
Скъпа моя не би ли обикнала
Страха от живота който държи
Мен и теб толкова живи

О поне можеш да се опиташ
За този последен път
Може да бъде наред
За този последен път

О поне можеш да се опиташ
(и ние ще бъдем по-близо)
За този последен път
(нека падна в ръцете ти)
Може да бъде наред
(не ни оставяй да истинем)
За този последен път
(пусни ме близо до сърцето си)

О поне можеш да опиташ
(преди всичко да свърши)
За този последен път
(нека падна в ръцете ти)
Ще бъде наред
(преди всичко да свърши)
За този последен път
(пусни ме близо до сърцето си)

*** Алекс, песента е страшна, обаче текста й е ...
да речем FUCKED UP.Превода си е превод, ама аз не
мога да разбера за какво се пее в тая песен, честно.
Нещо ми звучи като много кофти прецакан секс,
ама може и да бъркам.../ Sigillum Diaboli /
I can't see as I'm facing your pitiful lies
Don't have the strength to carry your heavy load of life
I'm your Christ to die on you
This world's not for us and you know it as well as I do

Oh

I can't see through your eyes, bring your tears on me
I will leave the body for your shoulder you just have to killing
I'm your Christ to die on you
This world's not for us and you know it as well as I do

Oh as well as I do
Oh as well as I do
Just as well as I do
Oh as well as I do
Oh as well as I do

So I'm your Christ to die on you
This world's not for us and you know it as well as I do
So I'm your Christ to die on you
This world's not for us and you know it as well as I do

Oh, so you've come from above
And you say you want to
And I kill myself for your love
I'm killing myself for you, yes you

I can't see as I'm facing your pitiful lies
Don't have the strength to carry your heavy load of life
I'm your Christ to die on you
This world's not for us and you know it as well as I do

Yes you do
Yes you do, my Darling
Yes you do..oh
Yes you do, oh my Love


/ Знака на Дявола /

Не мога да виждам като съм изправен пред жалките ти лъжи
Нямам сила да нося товара ти с живот
Аз съм твоя Христос, който ще умре
Този свят не е за нас и ти го знаеш, както и всички ние

О

Не мога да виждам през лъжите ти, донеси ми сълзите си
Ще оставя тялото на рамото ти ти само трябва да убиеш
Аз съм твоя Христос който ще умре
Този свят не е за нас и ти го знаеш, както и всички ние

О както и аз
О както и аз
Точно както и аз
О както и аз
О както и аз

Така че аз съм твоя Христос който ще умре
Този свят не е за нас и ти го знаеш, както и всички ние
Така че аз съм твоя Христос който ще умре
Този свят не е за нас и ти го знаеш, както и всички ние

О,значи ти си дошла отгоре
И казваш че искаш
И аз убивам себе си за любовта ти
Убивам себе си за теб, да теб


Не мога да виждам като съм изправен пред жалките ти лъжи
Нямам сила да нося товара ти с живот
Аз съм твоя Христос, който ще умре
Този свят не е за нас и ти го знаеш, както и всички ние

Да знаеш го
Да занеш го, скъпа
Да занеш го .. о
Да знаеш го, любов моя

/ The 9th Circle /
Is it so hard to believe the hearts are made to be broken
Can't you see that the beauty of love lies in constant times
Don't you want our hearts to be torn wide open
Won't you feel the heaven in our endless cry

Oh at least you could try
Let me just to be closer
For this one last time
Let me fall into your arms

It could be alright
Don't let us grow any colder
For this one last time
Let me close to your heart

Ever amazed how bright are the flames we are burning in
Ever smiled of the tragedies we have locked deep inside
Aren't you obsessed by our hand was on the verge of beginning
Won't you cherish your fear of life that keeps us alive

Oh at least you could try
Let me just to be closer
For this one last time
Let me fall into your arms

It could be alright
Don't let us grow any colder
For this one last time
Let me close to your heart

Let me just to be closer
Won't you let me be closer
Just to let us be closer
oh, my Baby
oh
You gotta let it closer
Baby, let me closer
Won't you let it come closer
My Darling

Oh at least you could try
Let me just to be closer
For this one last time
Let me fall into your arms

It could be alright
Don't let us grow any colder
For this one last time
Let me close to your heart

Oh at least you could try
Let me just to be closer
For this one last time
Let me fall into your arms

It could be alright
Don't let us grow any colder
For this one last time
Let me close to your heart

Let me close to your heart
Baby, let me close to your heart
Let me close to your heart
Baby, let me close to your heart


в началото