Български (България)English (United Kingdom)

Menu

HIM
Info
Fans
Community
Media
Download
Extras
Flat Earth
 
 
 45 guests online
Venus Doom
( 51 Votes )
NO TRANSLATION AVAILABLE1. Venus Doom
2. Love In Cold Blood
3. Passion's Killing Floor
4. The Kiss Of Dawn
5. Sleepwalking Past Hope
6. Dead Lover's Lane
7. Song Or Suicide
8. Bleed Well
9. Cyanide Sun


/ Venus Doom /
Leave all behind now to watch her crawl
Through our dark gardens of insanity
She’ll be the light to guide you back home
Just give her a kiss worth dying for
And open your arms

 

Watch me fall for you my venus doom
Hide my heart where all dreams are entombed
My venus doom

Grieve all your hearts out and she’ll writhe enthralled
In tragic ecstatic agony
And in her flames we will die some more
Just show me a life worth living for
And light up the dark

Watch me fall for you my venus doom
Hide my heart where all dreams are entombed
My venus doom
All dreams are of you
My venus doom

Hold me inside your infernal offering
Touch me as I fall
Don’t lose yourself in this suffering yet
Hold on

Hold me inside your infernal offering
Touch me as I fall
Don’t lose yourself in this suffering yet
Hold on
To me

Watch me fall for you my venus doom
Hide my heart where all dreams are entombed

Watch me fall for you my venus doom
Hide my heart where all dreams are entombed
My venus doom

All dreams are of you
My venus doom

 

slide_logo

/ Похотлива обреченост /

Остави всичко сега за да я гледаш как пълзи
През нашите тъмни градини на лудостта
Тя ще бъде светлината която ще те води към вкъщи
Просто и дай целувка за която си струва да умреш
И отвори ръцете си

Гледай ме как се влюбвам в теб моя похотлива обреченост
Скрий сърцето ми там където са погребани всички сънища
Моя похотлива обреченост

Скърбете с цели сърца и тя ще се гърчи очарована
В трагична възторжена агония
И в нейните пламъци ние ще умрем още малко
Просто ми покажи живот който си струва да се живее
И запали мрака

Гледай ме как се влюбвам в теб моя похотлива обреченост
Скрий сърцето ми там където са погребани всички сънища
Моя похотлива обреченост
Всички мой сънища са за теб
Моя похотлива обреченост

Дръж ме в твоето адско предложение
Докосни ме като падам
Не губи себе си в това страдание още
Дръж се

Дръж ме в твоето адско предложение
Докосни ме като падам
Не губи себе си в това страдание още
Дръж се
За мен

Гледай ме как се влюбвам в теб моя похотлива обреченост
Скрий сърцето ми там където са погребани всички сънища
Моя похотлива обреченост

Всички мой сънища са за теб
Моя похотлива обреченост

slide_logo_down


/ Love In Cold Blood /
Serpentine love’s thighs wrap
around me in search for death
Drenched in blood the adored
and beloved will give in to…

Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood

Love’s feline eyes in darkness
shine on her web
Demonised with divine insight
we draw our last breath

Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood
Put me out of my misery
Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood

Darling take me home
To the castle made of skulls and bones
Sing me a song to remind me where I belong
In your arms, my love, in cold blood

Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood
Put me out of my misery
Love in cold blood
Breathe me in sweet suffering
Love in cold blood

Darling take me home
To the castle made of skulls and bones
Sing me a song to remind me where I belong
In your arms, my love, in cold blood

 

slide_logo

/ Хладнокръвна любов /

Бедрата на змийската любов
Увити около мен в търсене на смърт
Накиснати в кръв обожаваните
И възлюбените ще се предатат на ...

Хладнокръвна любов
Вдишай ме сладко страдание
Хладнокръвна любов

Лукавите очи на любовта в мрака
блестят на нейната мрежа
Демонизирани с божествено прозрение
ние поемаме последния си дъх

Хладнокръвна любов
Вдишай ме сладко страдание
Хладнокръвна любов
Избави ме от нещастието
Хладнокръвна любов
Вдишай ме сладко страдание
Хладнокръвна любов

Скъпа отведи ме у дома
В замъка от черепи и кости
Изпей ми песен за да ми припомниш къде принадлежа
В ръцете ти,любов моя,хладнокръвна

Хладнокръвна любов
Вдишай ме сладко страдание
Хладнокръвна любов
Избави ме от нещастието
Хладнокръвна любов
Вдишай ме сладко страдание
Хладнокръвна любов

Скъпа отведи ме у дома
В замъка от черепи и кости
Изпей ми песен за да ми припомниш къде принадлежа
В ръцете ти,любов моя,хладнокръвна

slide_logo_down


/ Passion's Killing Floor /
It’s poetry carved in flesh
This beautiful hell of ours
To the deadliest sin we confess
And tears of joy fill our eyes

We are safe where disfigured saints
Cry out their prophecies of doom

My heart’s a graveyard baby
And to evil we make love
On our passion’s killing floor
In my arms you won’t sleep safely
And of lust we are reborn
On our passion’s killing floor

At the first kiss the seeds
of hatred are sown
And back into darkness we flee
to tear our hearts out

We are safe where all faiths fail
Alive inside of our tomb

My heart’s a graveyard baby
And to evil we make love
On our passion’s killing floor
In my arms you won’t sleep safely
And of lust we are reborn
On our passion’s killing floor

(Pulses unchecked
Everyone already is dead
All we know has been crucifered)

My heart’s a graveyard baby
And to evil we make love
On our passion’s killing floor
In my arms you won’t sleep safely
And of lust we are reborn
On our passion’s killing floor

My heart’s a graveyard baby
Oh my heart’s a graveyard baby
On our passion’s killing floor
In my arms you won’t sleep safely
And to evil we make loooveeee
On our passion’s killing floor

Forever more
(That's right)

 

slide_logo

/ Убийствения под на страстта ни /

Той е поезия издълбана в плът
Този красив наш ад
На най-смъртоносния грая се изповядваме
И сълзи от радостизпълват очите ни

Ние сме в безопастност където обезобразени светци
Изплакват пророчествата си на гибел

Сърето ми е гробище, скъпа
И към злото правим любов
На убийствения под на страстта ни
В ръцете ми няма да спиш безопастно
И от похотта сме преродени
На убийствения под на страстта ни

При първата целувка семената
на омразата са посяти
И обратно в мрака бягаме
да си изтръгнем сърцата

Ние сме в безопастнос там,
където се провалят всички светци
Живи в нашата гробница

Сърето ми е гробище, скъпа
И към злото правим любов
На убийствения под на страстта ни
В ръцете ми няма да спиш безопастно
И от похотта сме преродени
На убийствения под на страстта ни

(Пулсове непроверени
Всички са мъртви
Всички които познаваме са били разпнато на кръст)

Сърето ми е гробище, скъпа
И към злото правим любов
На убийствения под на страстта ни
В ръцете ми няма да спиш безопастно
И от похотта сме преродени
На убийствения под на страстта ни

Сърето ми е гробище, скъпа
И към злото правим любов
На убийствения под на страстта ни
В ръцете ми няма да спиш безопастно
И от похотта сме преродени
На убийствения под на страстта ни

Завинаги повече
(Точно така)

slide_logo_down


/ The Kiss Of Dawn /
Blinded I am and so are you
By shedding tears
Confusion that seperates us two
We hold dear

Just look into my eyes
Kiss our fears goodbye

I'm reaching for your shadow
drowning in the kiss of dawn
Touching the pain that you left me
with in the kiss of dawn

I'm tired of the games
I'm playing with you
When you're not here
Death frees us from the fear of dying
Its true, have no fear

Let me look into your eyes
and see death pass us by

I'm reaching for your shadow
drowning in the kiss of dawn
Touching the pain that you left me
with in the kiss of dawn

I'm reaching for your shadow
drowning in the kiss of dawn

I'm reaching for your shadow
drowning in the kiss of dawn

Touching the pain that you left me
with in the kiss of dawn

I'm reaching for your shadow
drowning in the kiss of dawn

Touching

 

slide_logo

/ Целувката на зората /

Заслепен съм аз и ти също
От проливане на сълзи
Объркване което ни разбеля двама
Държим се скъпа

Просто погледни в очите ми
Целуни страховете ни за сбогом

Посягам към сянката ти
давеща се в целувката на зората
Докосвам болката с която ме остави
в целувката на зората

Уморен съм от игрите
който играя с теб
Когато ти не си тук
смърта ни освобождава от сраха от умиране
Вярно е , не се страхувай

Нека погледна в очите ти
и да видя как смърта минава покрай нас

Посягам към сянката ти
давеща се в целувката на зората
Докосвам болката с която ме остави
в целувката на зората

Посягам към сянката ти
давеща се в целувката на зората

Посягам към сянката ти
давеща се в целувката на зората

Посягам към сянката ти
давеща се в целувката на зората

Докосвам болката с която ме остави
в целувката на зората

Посягам към сянката ти
давеща се в целувката на зората

Докосвам

slide_logo_down


/ Sleepwalking Past Hope /
I hid the keys to unlock love’s heart
To hold you in my sweetest pain and suffering
Everything’s unfair in our lust and war
Redemption beyond right and wrong

In our hearts love keeps sweet-talking to despair
And goes on sleepwalking past hope
All is lost in this war
And all we can do is to wail and weep to the saddest song
Sleepwalking past hope

I unlit the light to embrace the dark
To be near but not to turn into you my darling
Forever we’re lost in our souls’ storm
Reflections of each other’s faults

In our hearts love keeps sweet-talking to despair
And goes on sleepwalking past hope
All is lost in this war
And all we can do is to wail and weep to the saddest song
Sleepwalking past hope

I gave up long ago
Painting love with crimson flow
Ran out of blood and hope
So I paint you no more

My hell begins from the 10th and descends to the circle
Six hundred threescore and six
And from there I crawl beneath Lucifer’s claws just for one last kiss

In our hearts love keeps sweet-talking to despair
And goes on sleepwalking past hope
All is lost in this war
And all we can do is to wail and weep to the saddest song
Sleepwalking past hope

There is no hope

 

slide_logo

/ Подминава надеждата насън /

Аз скрих ключовете за сърцето на любовта
За да те държа в най-сладките ми болка и страдание
Всичко е нечестно в нашата страст и война
Изкупление отвъд правилно и грешно

В сърцата ни любовта продължава да говори сладко на отчаянието
И продължава да подминава надеждата насън
Всичко е загубено в тази война
Всичко което можем да направим е да ридаем и хленчим на
най-тъжната песен
подминава надеждата насън

Аз затъмних светлината за да прегърна мрака
За да бъда близо но не да се превръщам в теб,любима
Завинаги забубени сме в бурята на нашите души
Отражения на грешктеи на двамата

В сърцата ни любовта продължава да говори сладко на отчаянието
И продължава да подминава надеждата насън
Всичко е загубено в тази война
Всичко което можем да направим е да ридаем и хленчим на
най-тъжната песен
подминава надеждата насън

Отказах отдавна
Рисуването на любовта с пурпурен поток
Свърши ми кръвта и надеждата
И не те рисувам вече

Моят ад започва от 10ти и се спуска по
кръга
Шестотин шестдесет и шест
И от там аз пълзя между ноктите на Луцифер само
за една последна целувка

В сърцата ни любовта продължава да говори сладко на отчаянието
И продължава да подминава надеждата насън
Всичко е загубено в тази война
Всичко което можем да направим е да ридаем и хленчим на
най-тъжната песен
подминава надеждата насън

Няма надежда

slide_logo_down


/ Dead Lover's Lane /
Despair has a face and all these wounds remain unhealed
Blessed to kill and enslaved are all hearts around love’s will
Thrilled to start all over again

Crawl down dead lovers’ lane
The maze of memories stained
And suck the blood right out of my heart

Fear has a name written on unhallowed ground with dead leaves
Those words never fail to feed the hunger that dreams
Our needs beyond god’s grasp

Crawl down dead lovers’ lane
The maze of memories stained
And suck the blood right out of my heart

Scream out love’s name in vain
Embrace the pain again
And lose yourself alone in the dark
On dead lovers’ lane

Crawl down dead lovers’ lane
The maze of memories stained
And suck the blood right out of my heart

Scream out love’s name in vain
Embrace the pain again
And lose yourself alone in the dark
And suck the blood right out of my heart

dead lovers’ lane
right out of my heart
dead lovers’ lane

 

slide_logo

/ Алеята на мъртвите любовници /

Отчаянието си има лице и всички тези рани остават
неизлекувани
Благословени да убиват и поробени са всички сърца около
волята на любовта
Разтреперани да започнат отново отначало

Пълзи надолу по алеята на мъртвите любовници
Лабиринта от спомени ръждясали
И изсмучи кръвта направо от сърцето ми

Страхът си има име изписано на несвята земя с
мъртви листа
Тези думи никога не се провалят да нахранят глада който
мечтае
Нашите нужди,отвъд хвата на Бог

Пълзи надолу по алеята на мъртвите любовници
Лабиринта от спомени ръждясали
И изсмучи кръвта направо от сърцето ми

Изкрещи напразно името на любовта
Прегърни болката отново
И изгуби себе си сам в мрака
На алеята на мъртвите любовници

Пълзи надолу по алеята на мъртвите любовници
Лабиринта от спомени ръждясали
И изсмучи кръвта направо от сърцето ми

Изкрещи напразно името на любовта
Прегърни болката отново
И изгуби себе си сам в мрака
И изсмучи кръвта направо от сърцето ми

алеята на мъртвите любовници
направо от сърцето ми
алеята на мъртвите любовници

slide_logo_down


/ Song Or Suicide /
Sorrow rebuild me as I step out of the light
Misery strengthen me as I say my goodbyes

I heal my wounds with grief
And dream of you
And weep myself for alive

 

slide_logo

/ Песен или самоубийство /

Мъката ме възобновява когато изляза от светлината
Нещастието ме подсилва когато казвам моите сбогом

Лекувам раните си със скръб
И си мечтая за теб
И оплаквам себе си доживо
т

slide_logo_down


/ Bleed Well /
You had demons to kill within you screaming
With a gun loaded with guilt you opened their eyes

Love preys the living and praises the dead
In the heart of our hearts by death we were wed

Bleed well the soul you’re about to sell for passion deranged
Kiss and tell, baby we’re bleeding well
Bleed well the heart you’re about to fail for reasons insane
Kill and tell, baby we’re bleeding well…
…In hell

“No love lost under her will”, I heard you weeping
And on those words a church was built to keep the pain in

If death is the answer to love’s mysteries
Then bleed on my darling to the sound of a dream

Bleed well the soul you’re about to sell for passion deranged
Kiss and tell, baby we’re bleeding well
Bleed well the heart you’re about to fail for reasons insane
Kill and tell, baby we’re bleeding well…
…In hell

Bleed well the soul you’re about to sell for passion deranged
Kiss and tell, baby we’re bleeding well
Bleed well the heart you’re about to fail for reasons insane
Kill and tell, baby we’re bleeding well…
…In hell

 

slide_logo

/ Кърви добре /

Имаш демони за убиване във теб крещящи
С пистолет зареден с вина ти отвори очите им

Любовта лови живите и цени мъртвите
В сърцето на нашите сърца от смътра ние бяхме венчани

Кърви добре душата си ще продадеш за страст
умопомрачена
Целуни и кажи,скъпа кървим добре
Кърви добре на сърцето ще измениш поради причини
безумни
Целуни и кажи,скъпа кървим добре...
...в ада

"Не е изгубена никаква любов по волята й" те чух да изплакваш
И при тези думи бе построена църква за да държи
болката вътре

Ако смътра е отговорът на мистериите на любовта
Тогава кътви мила,към звука на съня

Кърви добре душата си ще продадеш за страст
умопомрачена
Целуни и кажи,скъпа кървим добре
Кърви добре на сърцето ще измениш поради причини
безумни
Целуни и кажи,скъпа кървим добре...
...в ада

Кърви добре душата си ще продадеш за страст
умопомрачена
Целуни и кажи,скъпа кървим добре
Кърви добре на сърцето ще измениш поради причини
безумни
Целуни и кажи,скъпа кървим добре...
...в ада

slide_logo_down


/ Cyanide Sun /
Should’ve known how hard it is to stop tearing each other apart
Separating souls entwined with all these labyrinthine lies

I am dead to you, a shadow doomed
My love, forever in the dark
And of all untruths the truest is you
Too close to my heart

This emptiness I’ve made my home
Embracing memories of dreams long gone
One last caress from the corpse of love is all I want
Underneath the cyanide sun

We’ve sailed the seas of grief on a raft built with our tears
Looking for a way to disappear for a moment from our deepest fears

I’ll be drowning you in this river of gloom
Forever in my heart

This emptiness I’ve made my home
Embracing memories of dreams long gone
One last caress from the corpse of love is all I want
Underneath the cyanide sun

Underneath the cyanide sun
Underneath the cyanide sun
Underneath the cyanide sun

 

slide_logo

/ Цианидено слънце /

Трябва ли да знаем колко е трудно да спрем
да се разкъсваме

Разделяме душите преплетени с всички тези лабиринтени
лъжи

Аз съм мътръв за теб, сянка обречена
Любов моя, завинаги в мрака
И от всички тези неистини най-иситинската си ти
Прекалено близко до сърцето ми

Тази празнота аз направих свой дом
Прегръщам спомени от одавна изгубени мечти
Една последна милувка от трупа на любовта е всичко което искам
Под цианиденото слънце

Ние проплавахме моретата на скръбта върху сал построен от
сълзите ни

Търсим начин да изчезнем за момент от
най-дълбоките ин страхове

Ще те давя в тази река от мрак
Завинаги в сърцето ми

Тази празнота аз направих свой дом
Прегръщам спомени от одавна изгубени мечти
Една последна милувка от трупа на любовта е всичко което искам
Под цианиденото слънце

Под цианиденото слънце
Под цианиденото слънце
Под цианиденото слънце

slide_logo_down


в началото