Български (България)English (United Kingdom)

Menu

HIM
Info
Fans
Community
Media
Download
Extras
Flat Earth
 
 
 29 guests online
Неалбумни песни
NO TRANSLATION AVAILABLE


1. Again
2. And Love Said No
3. I've Crossed Oceans Of Wine to Find You
4. Stigmata Diaboli
5. The Phantom Gate
6. Serpent ride
7. Dark Secret Love
8. Borellus
9. Too Happy To Be Alive

/ Again /
I see you turn your back on again
And I see you stumbling down this road again

I feel despair kissing our lips again
I feel despair holding our hearts again

You hear me cry behind your back again
You hear my heartbeat slowly down again

I feel despair kissing our lips again
And I feel despair holding our hearts again
I feel despair kissing our lips again
And I feel despair holding our hearts again

Oh baby yes
I feel despair kissing our lips again
And I feel despair holding our hearts again
I feel despair kissing our lips again
And I feel despair holding our hearts again

Despair holding our hearts again
Thats right
Yeah

/ Отново /
Видях те отново да обръщаш гръб
Видях те отново да се препъваш надолу по този път
Чувствам отчаянието да цялува устните ни отново
Чувствам отчаянието да държи сърцата ни отново

Чу ме да плача отново зад гърба ти
Чу забавянето на сърцето ми отново

Чувствам отчаянието да цялува устните ни отново
Чувствам отчаянието да държи сърцата ни отново
Чувствам отчаянието да цялува устните ни отново
Чувствам отчаянието да държи сърцата ни отново

О, да , Скъпа

Чувствам отчаянието да цялува устните ни отново
Чувствам отчаянието да държи сърцата ни отново
Чувствам отчаянието да цялува устните ни отново
Чувствам отчаянието да държи сърцата ни отново

Отчаянието държи сърцата ни отново Точно така

/ And Love Said No /
And Love's Light Blue
Led Me To You
Through The Emptiness That Had Become My Home
Love's Light's Cruel
Introduced Me To You
And That Moment I Knew I Was Out Of Hope

Kill Me
I Begged And Love Said No
Leave Me
For Dead And Let Me Go
Kill Me
I Cried And Love Said No
Kill Me
I Cried And Love Said No

Love's Icy Tomb
Dug Open For You
Lies In A Cemetery That Bears My Name

Love's Vilolent Tune
From Me To You
Rips Your Heart Out And Leaves You
Bleeding With A Smile On Your Face

Kill Me
I Begged And Love Said No
Leave Me
For Dead And Let Me Go
Kill Me
I Cried And Love Said No
Kill Me
I Cried And Love Said No

Love's Light Blue
Took Me From You
And That Moment I Knew I Was Out Of Hope Again

Kill Me
I Begged And Love Said No
Leave Me
For Dead And Let Me Go
Kill Me
I Cried And Love Said No
Kill Me
I Cried And Love Said No
Love Said No
And Love Said No


/ И любовта каза не /
И тъжната светлинка на любовта ме доведе до теб
През празнотата, която се превърна в мой дом
Жестоките лъжи на любовта ме представиха пред теб
И в този момент разбрах, че няма надежда за мен
Убий ме, помолих, а любовта каза Не
Убий ме, помолих и любовта каза НЕ
Остави ме, привидно мъртъв, нека си отида
Убий ме, проплаках, а любовта каза НЕ
Убий ме, проплаках и любовта каза НЕ
Леденият гроб на любовта, широко изкопан за теб
Лежи в гробището, което носи в утробата си мойто име
Яростната мелодия на любовта, от мен за теб,
Изстръгва сърцето ти и те оставя да кървиш
С усмивка на лицето
Убий ме, помолих и любовта каза НЕ
Остави ме, привидно мъртъв, нека си отида
Убий ме, проплаках, а любовта каза НЕ
Убий ме, проплаках и любовта каза НЕ
Тъжната светлинка на любовта ме отне от теб
И в този момент разбрах, че няма надежда за мен...отново
Убий ме, помолих и любовта каза НЕ
Остави ме, привидно мъртъв, нека си отида
Убий ме, проплаках, а любовта каза НЕ
Убий ме, проплаках и любовта каза НЕ
Любовта каза НЕ
И Любовта каза НЕ

/ I've Crossed Oceans Of Wine to Find You /
There was a time when I
Could breath my life into you
One by one your pale fingers
Started to move
And I touched your face
And all death was erased
And you smiled like an angel
Falling from heaven
Just to be lift up again
And you kissed my lips
With those once cold fingertips
You run me back to life
And all things come to an end
We don't have to pretend
Slowly we fall asleep
And never wake up again

We're so Christ like
We're so lifelike
Vampire Christ

We're so alive
We're so lifelike
Vampire Christ

In the grace
Of this love
We rise in pain
And death is not far away
And soon we'll sleep
And never wake up again

There was a time when I
Could breath my life into you
And all's been come to an end
We don't have to pretend
Slowly we fall asleep

We're Christ like
So lifelike
Vampire Christ

We're so lifelike
So Christ like
A Vampire Christ

/ Прекосих океани от вино за да те намеря /
Имаше време когато
Можех да вдъхна живота си в теб
Един по един бледите ти пръсти
Започнаха да мърдат
И докоснах лицето ти
И цялата смърт беше заличена
И ти се усмихна като ангел
Падащ от рая
Само за да бъде въздигнат наново
И целуна устните ми
С тези нявга студени върхове на пръстите
Ти ме възвърна към живота
И всичко достигна края си
Не е нужно да се преструваме
Бавно заспиваме
И никога не се пробуждаме отново Толкова приличаме на Христос
Толкова приличаме на живи
Вампирски Месия Толкова сме живи
Толкова приличаме на живи
Вампирски Месия В изяществото
На нашата любов
Ние се издигаме в болка
И смъртта не е далеч
И скоро ще заспим
И никога няма да се пробудим отново Имаше време когато
Можех да вдъхна живота си
В теб
И всичко ще стигне своя край
Не трябва да се преструваме
Бавно заспиваме Толкова приличаме на Христос
Толкова приличаме на живи
Вампирски Месия Толкова приличаме на Христос
Толкова приличаме на живи
Вампирски Месия


/ Stigmata Diaboli /
I can't see your sad face and your pitiful eyes
I don't have the strength to carry your heavy load of life

 

I'm your Christ and I want you
This world's not for us and you know it as well as I do

I can't see through your eyes, spill your tears on me
I will lift the burden from your shoulders, you just have to believe

I'm your Christ and I want you
This world's not for us and you know it as well as I do
As well as I do, as well as I do, as well as I do, as well as I do

I'm your Christ and I want you
This world's not for us and you know it as well as I do
I'm your Christ and I want you
This world's not for us and you know it as well as I do

Oh, so you've come from above
and you say you want it all?
I cut myself for your love
I'm killing myself, but you want more


/ The Phantom Gate /
Watch out for the kiss

 

There are things you should know
Distance between us grow
You're holding on strong
Oh how easy it would be to let go

It's taking you far too long
You did not look at the fire
It's taking you far too long
And it has become our beautiful power

I spread my wings for your heaven
Let your gate open
I want you and
Phantom's kisses
And death in it is of beauty

Listen to my heart, to my
Listen to my heart, to my

I'm losing my faith in you
You don't want it to be true
There's nothing you can do
There's nothing you can do

I've lost my faith in you
You did not look at the fire
I've lost my faith, it's true
And it has become our beautiful power

I spread my wings for your heaven
Let your gate open
I want you and
Phantom's kisses
My love in it is of cruelty

Listen to my heart, to my
Listen to my heart, to my

Listen to my heart
To hear it sing
A song of returning to heaven
Feel my poison sting

/ ПРИЗРАЧНАТА ПОРТА /
Пази се от целувката...
(крещя)

Има неща ,които трябва да знаеш(неща които трябва да знаеш)
Отдалечаваме се един от друг(отдалечаваме се един от друг)
Ти го задържаш прекалено силно в теб(задържаш го)
О,а е толкова лесно да го пуснеш
То те отдалечава прекалено дълго
Ти не погледна към огъня
То те отдалечава прекалено дълго
И става наша погребална клада

Аз отворих крилете си за теб
Рай...остави твоята порта да се отвори
Аз ще те потопя там с отровните си целувки
И смърта с цялата им красота...

Слушай го, слушай сърцета ми
Само него, слушай сърцето ми...

Губя вярата си в теб
Ти не искаш да стане това
Но нищо не можеш да сториш
Нищо не можеш да сториш
Изгубих вярата си в теб
Ти не погледна към огънят
Не вярвам в теб,така е
И това стана клада за погребението ни

Аз отворих крилете си за теб
Рай...остави твоята порта да се отвори
Аз ще те потопя там с отровните си целувки
И любовта ми с цялата им жестокост...

Слушай го, слушай сърцета ми
Само него, слушай сърцето ми...

Слушай сърцето ми
Ти ще чуеш, то пее ...
Песен за завръщане право в Рая с моята отровна целувка
(до края..)


 

/ Serpent ride /
Upon the wings of a dream she rides
Oh, she comes to me
Fills me with light
It was the dark side of the moon
We climb
She sends me a tune
Away through the silverest star light

I don’t want to wake up this time
I’m alive on this serpent ride

 

In the grace of our love
We writhe in pain
Rather into this solar fog
Where is the rise
The crop of her love tastes like wine
I answered her call with a rhyme:
“That is not dead which can eternal lie,
and with strange aeons death may die”

 

in your eyes lies the world where I don’t wanna go
said you changed but I don’t believe in miracles
since you conquered my heart we’ll never be apart
one day we’ll close our eyes, open them again
and we discover each other

 

sun open up my eyes
she trapped me inside
from her lips glows wine
/


/ Криволичещ път /

На крилете на мечта пътува тя
О, и идва тя към мен
Изпълва ме със светлина
На луната мрачната страна туй беше
А ние възкачихме се
И мелодия ми прати тя
Далеч през светлината звездна най-сребриста
Но не искам аз да се пробудя, не и сега,
Защото жив съм - на криволичещата таз пътека
В изяществото на нашата любов
Извиваме се ние в болка -
С желание сред тази слънчева мъгла
Където възнесението е
Любовта й цяла нейна като вино е
И отвърнах на зова и аз със стих:
"Не е то мъртво туй - в покоя вечно ще лежи,
и смъртта със чудни вечности могла би да се умъртви"
В очите твои е света, където не искам аз да ида,
ти, казваш, си се променила, ала не вярвам в чудеса,
откакто завладя сърцето ми - не ще се разделим
ще затворим някой ден очи, сетне пак ще ги отворим
...и един друг ще се открием
Слънцето разтваря очитеми
Тя привлече ме вътре
На устните и вино блести


 

/ Dark Secret Love /
For a moment the world turns its back
and you let me come closer
though the hearts were filled with fear
for this Dark Secret Love
Oh let the world turn its back
and please let me come closer
though the hearts filled with fear
for this love
Our 666 has got a name
we burn in its flames again and again
for it is our
Dark Secret Love
"Set me as a seal upon thine heart,
as a seal upon thine arm,
for love is strong as death
jealousy is cruel as the grave.
The coals thereof
are coals of fire,
which hath a most vehement flame."
I love you - I love you
I love you - I love you
I love you - I love you
For a moment the world turns its back
and you let me come closer
though the hearts touched with joy
Our 666 has got a name
we burn in its flames again and again
for it is our
Dark Secret Love
Our 666 has got a name
we burn in its flames again and again
for it is our
Dark Secret Love

/ Тайна Тъмна Любов /

За момент светът обърна своя гръб
И ти ми позволи да се приближа
Макар че сърцата бяха изпълнени със страх
За тази Тайна Тъмна Любов, нека света да обърне своя гръб
И моля те, нека да се доближа
Макар че сърцата бяха изпълнени със страх
За тази любов Нашето 666 си има име
Ние горим в неговите пламъци отново и отново
Защото това е нашата Тайна Тъмна Любов
Удари ме като печат върху сърцето си
Като като печат върху ръката си
Защото любовта е по-силна от смъртта
А ревността е коварна като гроба
Въглените от нея
Са въглени от огън
Които потушават и най-бурния огън
Обичам те – Обичам те
Обичам те – Обичам те
Обичам те – Обичам те
За момент светът ни обърна гръб
И ти ми позволи да се приближа
Макар че сърцата са докоснати от радост
Нашето 666 си има име
Ние горим в пламъците му отново и отново
Защото това е нашата

Тайна Тъмна Любов


/ Borellus /
Essential Salts of animals may be so prepared and preserved, that an ingenious man may have the whole of Noah in his own Study, and raise the fine shape of an animal out of its ashes at his pleasure... Ahhh... Oh... Unhappy is he to whom the memories of childhood bring only fear and sadness,
-Oho, yes, lovely- wretched is he who looks back upon lone hours in vast and dismal chambers with brown hangings and maddening rows of antique books, watch them in twilight groves, oh in twilight groves, oh in twilight groves... Ah...By method from the essential salts of humane dust, a philosopher may call up the shape of any dead ancestor from the dust where into his body has been incinerated, incinerated, incinerated... You're under pressure baby...
Christ has returned, he's returning and every new born child,
And every new born child...
You're under pressure baby...
Christ has returned, he's returning and every new born child,
And every new born child...
And every new born child...Essential Salts of animals may be so prepared and preserved, that an ingenious man may have the whole Ark of Noah in his own oh study, and raise the fine shape of animal out of its ashes at his pleasure... You're under pressure baby...
Christ has returned, he's returning and every new born child,
And every new born child...
You're under pressure baby...
Christ has returned, he's returning and every new born child,
And every new born child...

Животните – съществените соли техни могат
Да бъдат тъй получени, запазени,
Че изкусния човек
Би могъл ковчегът Ноев в себе си да притежава
Прелестната форма на животно изучава и издига,
Извън неговата пепел - в удоволствие свое
Нещастен – той, на когото всички спомени от детството
Донасят само страх, тъга
О, да, възхитително!
Съкрушен – този, който назад към часове самотни гледа,
Сред обширните и мрачни стаи
С драперии кафяви
И влудяващи редици от антични книги
В здрачни галерии – наблюдава ги
О, в сумрачни галерии
О, в сумрачни галерии
Човечен прах – чрез метод от основните му соли
Могъл би философът да призове призракът на всеки мъртъв праотец
От праха, в който тялото му било е,
Изпепелено, изпепелено, изпепелено
Ти, детенце, си под напрежение,
Завърна се Христа
Завръща се във всяко дете новородено той

/ Too Happy To Be Alive /
We're still breathing
This can't be love
Baby we're trying
Shed a few tears more

We keep on running
Just to get caught
And we know what this is
Exactly what it wants

We fear for the best
And hope for the worst
(Too happy to be alive)
With loves light blessed
And loves light cursed
(Too happy to be alive)
We fear for the best
And hope for the worst
(Too happy to be alive)
With loves light blessed
And loves light cursed
(Too happy to be alive)

Now we feel it coming
Piercing our hearts
Fingers crossed and we're praying
That nothing goes wrong

And finally it's happening
Just a knock on our door
Our hearts are beating
Oh it's just begun

We fear for the best
And hope for the worst
(Too happy to be alive)
With loves light blessed
And loves light cursed
(Too happy to be alive)
We fear for the best
And hope for the worst
(Too happy to be alive)
With loves light blessed
And loves light cursed
(Too happy to be alive)

We fear for the best
And hope for the worst
(Too happy to be alive)
With loves light blessed
And loves light cursed
(Too happy to be alive)
We fear for the best
And hope for the worst
(Too happy to be alive)
With loves light blessed
And loves light cursed
(Too happy to be alive)

Too happy
Too happy
And we're too happy to be alive
Too happy
Too happy
And we're too happy to be alive
Too happy
Too happy
'Cos we're too happy to be alive
My love

/ Твърде щастливи, за да сме живи /
Все още дишаме Това не може да бъде любов
Скъпа, опитваме
Да пролеем още няколко сълзиПродължаваме да бягаме
Само за да бъдем хванати
И знаем, какво е това
И какво точно искаСтрахуваме се за най-доброто
И се надяваме на най-лошото
Твърде щастливи, за да сме живи
С Любов благословена от светлината
И Любов от нея прокълната
Твърде щастливи, за да сме живи
Страхуваме се за най-доброто
И се надяваме на най-лошото
Твърде щастливи, за да сме живи
С благословени лъжи на любовта
С Любов благословена от светлината
И Любов от нея прокълнатаСега усещаме, че идва
Пробожда сърцата ни
Стискаме палци и се молим
Нищо да не се объркаИ накрая се случва
Просто почукване на вратата ни
Сърцата ни туптят
О, всичко едва сега започваСтрахуваме се за най-доброто
И се надяваме на най-лошото
Твърде щастливи, за да сме живи
С Любов благословена от светлината
И Любов от нея прокълната
Твърде щастливи, за да сме живи
Страхуваме се за най-доброто
И се надяваме на най-лошото
Твърде щастливи, за да сме живи
С Любов благословена от светлината
И Любов от нея прокълнатаТвърде щастливи, за да сме живи ( х 2)
Твърде щастливи
Твърде щастливи
Ние сме твърде щастливи, за да сме живи
Твърде щастливи
Твърде щастливи
Защото сме твърде щастливи, за да сме живи
Любов моя